Fluoreszcenciás módszerek kidolgozása ABC transzporterek katalitikus ciklusának vizsgálatára és hal hibridek ploiditásának meghatározására

Dátum
Szerzők
Gyöngy, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A humán ABCG2 és a P-glikoprotein (Pgp, ABCB1) elsődlegesen aktív, exporter típusú ABC transzporterek, melyek számos főként hidrofób vagy amfipatikus xeno- és endobiotikumot képesek eltávolítani a sejtekből, mint például kemoterápiás szereket és toxikus metabolikus melléktermékeket. Tumorsejtekben (ABCG2, Pgp) vagy tumor őssejtekben (ABCG2) expresszálódva multidrog rezisztenciát okozhatnak, mely gyakran hozzájárul a daganatok eliminálását célzó kemoterápia sikertelenségéhez. Mindkét fehérje főként a szervezet barrier-funkciókkal rendelkező szöveteiben expresszálódik, beleértve a vér-agy gátat, a vér-here gátat, a beleket, a májat, a méhlepényt, a veséket és az emlőmirigyeket. Szöveti lokalizációjuk, valamint széles szubsztrát-spektrumuk miatt fontos szerepet játszanak a különböző betegségek kezelésére használt gyógyszerek felszívódásában, szervezeten belüli eloszlásában, eliminációjában és toxicitásában (ADME-Tox). Másrészt a genetikai polimorfizmusok, amelyek az ABCG2 vagy az ABCB1 expressziójának csökkenését és/vagy működésének károsodását eredményezik, megváltozott terápiás választ és a gyógyszeres kezeléssel összefüggő toxikus reakciókat okozhatnak. Mivel az ABCG2 a húgysav eliminációs útvonalának is kulcsszereplője, csökkent expressziója vagy működése hiperurikémiát és köszvényt okozhat. Fiziológiás funkcióik és betegségek patomechanizmusában, valamint a gyógyszer rezisztencia kialakulásában betöltött szerepük miatt fontos gyógyszer célpontok, mely szükségessé teszi működési mechanizmusuk részletes megismerését.
The human ABCG2 and P-glycoprotein (Pgp, ABCB1) are primarily active exporter-type ABC transporters that can expel numerous chemically unrelated xeno- and endobiotics from cells, such as chemotherapeutic agents and toxic metabolic products. When expressed in tumour cells (ABCG2, Pgp) or tumour stem cells (ABCG2), they can cause multidrug resistance, often contributing to the failure of chemotherapy. Both proteins are expressed mainly in tissues of the body with barrier functions, including the blood-brain barrier, intestine, liver, placenta, kidney and mammary glands. Due to their tissue localization and broad substrate spectrum, they play an important role in the absorption, distribution, elimination and toxicity (ADME-Tox) of drugs used to treat various diseases. On the other hand, genetic polymorphisms that result in reduced expression and/or impaired function of ABCG2 or ABCB1 may cause altered therapeutic response and drug-related toxicities. As ABCG2 is also a key player in the uric acid elimination pathway, its reduced expression or function may cause hyperuricaemia and gout. They are important drug targets because of their physiological functions and their role in disease pathomechanisms and drug resistance, which requires a detailed understanding of their mechanism of action.
Leírás
Kulcsszavak
ABC transzporter, ABCG2, Pgp, multidrog rezisztencia, katalitikus ciklus, szubsztrát-affinitás, 5D3 antitest, UIC2 antitest, ATPáz aktivitás, aktív transzport, ABC transporter, ABCG2, Pgp, multidrug resistance, catalytic cycle, substrate affinity, 5D3 antibody, UIC2 antibody, ATPase activity, active transport
Forrás