Versenyszabályozás az Európai Unióban, különös tekintettel a versenyt negatívan befolyásoló, vagy korlátozó versenycselekményekre

Dátum
2013-11-07T14:59:23Z
Szerzők
Bertók-Maczkó, Gréta Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat célja az, hogy bemutassa a versenyszabályozás történetét és alapjait, mind világ, mind európai, mind magyarországi vonatkozásban, illetve a legjelentősebb versenyjogot sértő kérdésköröket: a tisztességtelen versenycselekményt, a fogyasztók megtévesztését, a kartelleket és összejátszást, a vállalkozások összefonódását- fúziót és a gazdasági előnnyel visszaélést és versenykorlátozó megállapodásokat.Mindezek mellett bemutatni szándékozom három kiemelkedő versenyjogot sértő esettanulmányt, amelyek közül A Westel-Pannon-Vodafone és a Dinnye kartell esete magyar vonatkozású, illetve a United Brands Company ügyét, amely nemzetközi jelentőségű és az Európai Bíróság gyakorlatában mai napig az egyik legjelentősebb precedens teremtő ügynek számít.
Leírás
Kulcsszavak
Versenyszabályozás, Fogyasztók megtévesztése, Tisztességtelen versenycselekmény, Kartell
Forrás