Pozitív pszichológia az anyává válás folyamatában

Dátum
Szerzők
Martenyi, Nora
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom célja, hogy, a negatív élmények fókuszba helyezése helyett tágabb értelemben vizsgáljam meg az anyává válás folyamatát és azt tanulmányozzam, milyen pozitív élmények érik a nőket az anyai szerepen keresztül. Fontosnak tartom bemutatni az anyaság azon aspektusát, amely személyiségfejlődést eredményez és egy boldogabb életet. Munkám fő vezérfonala a pozitív pszichológia filozófiája, miszerint azt kell megérteni, hogy mitől lesznek az embereknek boldogok, produktívak, fizikailag és lelkileg egyaránt egészségesek. Az alkalmazott pozitív pszichológia célkitűzése, hogy segítse az embereket saját céljaik elérésében azáltal, hogy expliciten megfogalmazza a tudományosan alátámasztott optimális működést és értékeket. Dolgozatomban a pozitív pszichológia különböző eszközeivel vizsgáltam az anyai boldogság kontextusát - Flow Állapot Kérdőívvel, Proaktív Coping kérdőívvel és saját fejlesztésű Élményértékelő Mintavételi Eljárással. Azért használtam kérdőívemben saját fejlesztésű kérdéseket, mert szerettem volna, ha a kérdőív kitöltése egyben egy mini “boldogság növelő” gyakorlat is. Kutatásom célja tehát ebben a dolgozatban, annak a feltárása volt, hogy milyen pozitív változások mennek végbe a nőkben azáltal, hogy anyává válnak. Továbbá, az is érdekelt, hogy pozitív előhangolással el lehet-e érni, hogy az édesanyák pozítívabban ítéljék meg új szerepüket.
Leírás
Kulcsszavak
anyaság, anyává válás, flow, proaktív coping
Forrás