Egy vállalkozás vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetének elemzése több év beszámolói alapján

Dátum
2013-04-18T07:50:45Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Záródolgozatomban a Vár-Top V. Bt. vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálatán keresztül arra a kérdésre kerestem választ, hogy az elemzett vállalkozásnál is érvényesül-e az országos tendencia, miszerint sosem látott nehézségekkel küzd az építőipar. A szakirodalmi kutatások alapján, dolgozatomban elsőként kitérek a makrokörnyezeti áttekintés keretében legfőképp a gazdaságpolitikai háttérre, különösen az építőipar helyzetére, majd bemutatom a vállalkozás mikrokörnyezetét is. Sorra veszem a vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzet elemzéséhez szükséges legfontosabb mutatószámokat, majd részletesebben bemutatom az elemzendő céget. Majd ezen szempontok alapján végzem a Vár-Top V. Bt gazdasági elemzését, továbbá megfogalmazom a legfontosabb összefüggéseket, összegzem és levonom a megfelelő következtetéseket.

Leírás
Kulcsszavak
vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi
Forrás