Product design with a marketing approach Marketingszemléletű terméktervezés

Fájlok
Dátum
Szerzők
Bugyi, Szimonetta
Darai, Dalma
Huff, Endre Béla
Simon, Szandra
Vincze, Béla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
An engineer and creative artist of an industrial product – the designer – conveys significant added  value into his object. Not only with respect to its appearance but concerning its functionality, technical and even economic, sales promoting content as well. In our paper we are investigating the nature of this process. We try to show that the promotional approach is one of the dominant features of design. It aims to create a product that is capable of selling itself. As the examples of the classics, H. Ford and R. Loevy had proved a hundred years ago, it does not render advertising superfluous but forces it to the background. A special feature of designer products is that they do not only formulate our angle but can be sold at extra profit. The modern attitude of „use it and discard it” is being replaced by more concerned consumer behaviour. It is creating a new quality. Just consider the environments (of V. Panton), the designer hotels, the „dream car designs” and today’s trends in vehicle design.
Az ipari terméktervező mérnök és művész – a designer – jelentős hozzáadott értéket közvetít tárgyába. Nem pusztán a külcsíny, de funkcionalitás, műszaki, sőt gazdasági, értékesítés ösztönző tartamát tekintve is. Tanulmányunkban ennek természetét vizsgáljuk. Bemutatjuk, hogy a tervezés egyik meghatározó sajátossága a promóciós szemlélet. Arra irányul, hogy a termék kvázi képes legyen magát eladni. Mint ezt a klasszikusok, H. Ford és R. Loevy példái már százéve igazolják, feleslegessé nem teszik a reklámot, de háttérbe szorítják. Különös sajátossága a designer produktumoknak, hogy nem csak szemléletet formálnak, de extrahaszonnal értékesíthetők. A „használd és dobd el,” modern hozzáállást felváltja a fogyasztói magatartás korszerűsítése. Új minőséget teremt. Gondoljunk az environmentek (V. Panton), az un. design hotelek, az „álomautó-design-ra,” napjaink járműtervezési trendjére.
Kulcsszavak
designer-engineer, design with marketing approach, sales promotion ability, angleformulating force, designer hotel, environment, Designer-mérnök, Designerművész, Marketingszemléletű-tervezés, Értékesítés ösztönző képesség, Szemléletformáló erő, Design hotel, Environment
Forrás
Gyűjtemények