Intrapszichés tényezők és a munkával kapcsolatos attitűdök hatásainak vizsgálata a munkahelyi szocializáció folyamatában

Dátum
Szerzők
Őszi, Viktória
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A foglalkoztatás világához kapcsolódó munka- vagy épp szociálpszichológiai kutatások között számos olyan tanulmány található, mely a tartós munkanélküliség állapota által kifejtett hatásokat, azok következményeit tárja fel, ám viszonylag alacsonynak mondható azoknak a szakirodalmi forrásoknak a száma, melyek a munkaerő-piacra történő visszatérésükkel, s a reintegráción belül is a munkaszocializációjuk folyamatával foglalkozik. A kapcsolódó felmérések alapján a munkáltatók – akik a megfigyelések szerint egyre inkább a jelentkező személyiségét, munkaattitűdjét, s kevésbé a munkakörhöz elvárható szakmai képzettségét mérlegelik – erős fenntartással, de inkább elutasítással viseltetnek a tartós munkanélküliségből érkező álláskeresők felé, s leginkább a munkával kapcsolatos attitűdjeiket valamint elhelyezkedési motivációjuk hiányát kifogásolják. Jelen kutatás célja annak vizsgálata, hogy a tartós álláskeresésből elhelyezkedő munkavállalók esetében miként alakul a munkahelyi szocializáció részét alkotó munkával kapcsolatos attitűd illetve elkötelezettség. Emellett további cél, hogy e változók olyan intrapszichés jellemzőkkel való összefüggésben kerüljenek feltárásra, mint a hosztilitás, az én-bizonytalanság, valamint az elutasítás iránti érzékenység. A kutatás mindezt egy 171 fő részvételével történő összehasonlító vizsgálat keretén belül mutatja be Magyarország munkaerő-piaci szempontból egyik leghátrányosabb térségében, az észak-magyarországi régióban folytatott felmérés alapján, melynek során a tartós munkanélküliségből kilépők olyan munkavállalókkal kerülnek összehasonlításra, akik esetében munkahelyváltás miatt történik meg az újbóli elhelyezkedés, illetve az ehhez kapcsolódó szocializáció. A vizsgálati eredmények alátámasztják, hogy van tere és létjogosultsága azoknak a programoknak, melyek a lágy kompetenciák fejlesztésére fókuszálnak. Ezek alkalmazásával, valamint a szakmailag megalapozottan támogatott munkahelyi szocializáció által az egyéni lemaradások, esetleges deficitek is ellensúlyozhatóak, mely nagymértékben segítheti elő az új belépő megfelelő munkahelyi szocializációját, szervezeti beilleszkedését.
Leírás
Kulcsszavak
munkahelyi szocializáció, munkaattitűd, tartós álláskeresés, munkanélküliség, én-bizonytalanság, hosztilitás, elutasítás iránti érzékenység
Forrás