Erőszak a családban

Dátum
2010-05-06T09:11:10Z
Szerzők
Soós, Enikő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Akkor, amikor történik egy tragédia egy családban, többnyire akkor kapjuk fel a fejünket, ha végzetes következménye van, és annak egy gyermek az áldozata, de egy fél óra múlva megyünk tovább – úgy gondoljuk, hogy ez az eset velünk nem történik meg. Ma hazánkban egy internetes oldal szerint minden héten egy nő, minden hónapban egy gyerek családon belüli erőszak áldozata. A családon belüli erőszak az emberiséggel egyidős, mégiscsak az utóbbi időben került a vizsgálata a középpontba. A családon belüli erőszak spirálszerű folyamat, amelyben vannak nyugvó időszakok, de a végén az események úgy felgyorsulnak, hogy a nyugvó időszakok szinte kimaradnak és állandóan vibráló körként ábrázolható a végén. A családon belüli erőszakra jellemző a nagyfokú látencia, amelynek igen sok oka lehet: a családok igyekeznek eltitkolni, saját belügyükként kezelni a problémát, igen sok tévhit és előítélet él a mai magyar társadalomban, a beavatkozás és a megelőzés gyakran elmarad, többnyire csak a súlyos bűncselekmények kerülnek a nyilvánosság elé, ami a probléma tekintetében a jéghegy csúcsa. Az egyes eseteket vizsgálva arra a megállapításra jutottam, hogy a bántalmazó és a bántalmazott ugyanabból a rétegből kerülnek ki. Jellemző rájuk a személyiségükben a bizonytalanság. Sokszor az áldozatok a bántalmazást természetesnek tartják, mert nem ismernek mintát egyenrangú kapcsolatra. Az okok között a vizsgálatom alanyai említik. Beszámolnak arról is, hogy a bántalmazó személyek gyermekkorukban maguk is bántalmazottak voltak. A verés a fegyelmezés és a büntetés eszköze volt, amelyet akkor oly természetesnek tartottak, hogy ma sem éreznek haragot érte. A diszfunkcionális párkapcsolatban a kapcsolati problémák megoldásaként gyakran a bántalmazást választották. A partnerbántalmazás célja a hatalomgyakorlás, kontrollszerzés, elszigetelés. Hatása az elmagányosítás, függőség kialakulása és az önértékelés nagy mértékű csökkentése. Egy gyermek bántalmazása esetén sokszor felmerül az a kérdés, hogy hol vannak azok a szakemberek, akik megelőzhették volna a bajt. A Fehérgyarmati Rendőrkapitányság és a Szabolcs – Szatmár- Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal dolgozói véleményét is megkérdeztem a családon belüli erőszak probléma tekintetében. A rendőröknek nap, mint nap, előfordul, hogy naponta több esetben is kell intézkedést foganatosítaniuk családon belüli erőszak esetében. Felső – Tisza Vidéki Kistérségben 2009. évben 86 családon belüli erőszak esetben 93 bűncselekményt követtek el. E számadatok elgondolkoztatóak. Az okok között 4 fő okot emeltek ki a szakemberek: magánéleti kapcsolatok, anyagi nehézségek, rendszeres alkoholfogyasztás, agresszivitás. A szakemberek véleménye szerint a távoltartás, mint intézkedés csak időleges megoldást jelent a családon belüli erőszak, mint probléma kezelésében, mert maga a családon belüli erőszak is elhúzódó folyamat. A probléma hatékony magoldásának egyik akadálya, hogy az egyes szakterületek jól felkészült szakemberei egymástól függetlenül tevékenykednek. Hatékonyabb fellépést és sokkal jobb eredményeket lehetne elérni gyakoribb közös konzultációval, esetleg teamben való együttdolgozással. A szakemberek munkáját segítené elő a szupervízió. A szociálpolitika célcsoportja a speciális szükséglettel rendelkező emberek, e tekintetben idetartoznak a családon belüli erőszak áldozatává vált nők és gyermekek. A probléma megoldásához komplex szolgáltatásokra van szükség, megfelelő szakemberekre. Igen fontos a probléma mielőbbi felismerése, társadalmi jelentőségének elfogadása. Igen jelentős a megelőzés, amely hosszabb távon vezet eredményre, mivel a korrekció igen költséges és kevésbé hatékony. A családon belüli erőszak kérdésének a megoldása az egész társadalom ügye. Ez utóbbi feladata széles rétegben elérni, hogy tiszteljék a családon belüli erőszak áldozatainak emberi mivoltát és megadják az őket is megillető emberi jogokat. „Akikkel egy úton jársz, adj nekik lelki világodból annyit, amennyit csak bírsz, és fogadd, mint drága kincset, amit visszakapsz.” (Albert Schweitzer)
Leírás
Kulcsszavak
család, erőszak
Forrás