A Bodrog vízminőségének elemzése a háttérváltozók alapján

Dátum
2011-05-18T06:12:39Z
Szerzők
Gombos, Petra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a Bodrog vízminőségét vizsgáltam a háttérváltozók alapján. Elemzésemet az ökológiai vízminősítés 1999-ben Dévai György és munkatársai által egységesített rendszer alapján végeztem el. 1998-tól elkezdve 2004-ig vizsgálódtam, évenként 26 mért adattal. Munkámban szerepel még két év a 2005-ös és 2006-os évek, amelyeket teljes mértékig nem lehet összehasonlítani az előző hét évvel. Ennek több oka is van: a mintavételek számának csökkenése, valamint a mintavételek eltérő időpontjai. Így próbáltam nem összehasonlítva, de mégis elemezni ezt a két évet is. Két mintavételi helyet mutattam be, ahonnan a miskolci székhelyű Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakemberei vettek mintákat. Az egyik a Bodrog felső szakaszán található ez Felsőberecki, a másik Bodrogkeresztúr, ami a Bodrog alsóbb szakaszán található. Táblázataimban egyes háttérváltozóknál szerepelnek szlovákiai adatsorok is. Ezek a vízhőmérséklet, a protonaktivitás, a vezetőképesség, az oldott oxigén és a kémiai oxigénigény. Ezen háttérváltozókat 1950 és 1960 között vizsgálták Bodrogszerdahelynél. Munkámban a felsőberecki adatokkal hasonlítottam össze őket.
Leírás
Kulcsszavak
vízminőség, Bodrog
Forrás