Kilátástalan helyzetből, egy bíztatóbb jövő irányába

Dátum
Szerzők
Rézműves, Márk
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Záró dolgozatomban olyan krízisben lévő család helyzetét tárom fel, mely nevelési értékeit tekintve folyamatos, nagymérvű elhanyagoló (depriváló) magatartást mutat. Valamint beszélni fogok a családok általános krízishelyzetéről. Dolgozatom folytatásaként családszociológiai elméletekkel szeretném reprezentálni a családok aktuális helyzetét. Fontosnak tartom megjeleníteni és nagy általánosságában taglalni a család fogalmát, fajtáit és céljait. A fent felsorakoztatott elméleti ismeretek mindegyike egy biztos képet ad arról, hogy a társadalomban igen nagy problémákkal küzdenek. Be kívánom mutatni a mélyszegénység növekedésének demográfiai (népesedési) jellemzőit.
Leírás
Kulcsszavak
család, munkanélküliség, családok átmeneti otthona
Forrás