A vezetési stílusok összehasonlítása és vizsgálata a nagyvállalati és a kkv szektorban a szellemi tevékenységet végző munkavállalók esetében

dc.contributor.advisorPopovics, Péter
dc.contributor.authorArany, László
dc.contributor.departmentDE--Gazdaságtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2022-04-22T06:37:57Z
dc.date.available2022-04-22T06:37:57Z
dc.date.created2022-04-21
dc.description.abstractDiplomadolgozatomban a vezetési stílusokat hasonlítottam össze és vizsgáltam a nagyvállalati és a kkv szektorban a szellemi tevékenységet végző munkavállalók esetében. A munkám fő célkitűzése a jó vezető képességeinek, tulajdonságainak meghatározása, mind munkavállalói, mind vezetői oldalról, valamint a multinacionális- és nagyvállalatoknál és a kis- és középvállalkozásoknál szükséges vezetői képességek és vezetői viselkedésmód értelmezése, a szükséges vezetési stílus meghatározása a munkavállalók maximális teljesítményének az eléréséhez és ezáltal a vállalkozás sikeres működése és a meghatározott célok teljesítésének érdekében. 5 db hipotézis segítségével vizsgáltam a vezetés különböző területeit. A hipotézisek vizsgálatához online kérdőíves adatgyűjtést alkalmaztam, mellyel a munkavállalói oldalt szólítottam meg, tőlük nyertem információkat. A vezetői oldalról az információk begyűjtése érdekében mélyinterjúkat készítettem. Hipotéziseim vizsgálatánál statisztikai khi- négyzet próbát és kereszttábla elemzést végeztem. Összességében elmondható, hogy a kkv és a nagyvállalati vezetőknek vannak alaptulajdonságai, melyek általánosnak mondhatóak és vannak olyan speciális képességeik is melyek csak az egyénre jellemzőek. A szellemi munkát végző munkavállalók a kutatásom alapján a demokratikus stílust kedvelik a leginkább. A jó vezető szakmailag képzett, empatikus, alkalmas a pozíciójára, a kollégák felnéznek rá, tanulni tudnak tőle és fejlődni mellette. A jó vezetőnek feladata az alkalmazottak közötti emberi kapcsolatok ápolása és elérni a munkavállalók maximális teljesítményét és elégedettségét, illetve, hogy a szervezetben mindenki tisztában legyen a szervezeti célokkal. Hipotéziseim bizonyítását három tényező figyelembevételével: a szakirodalom, a kérdőív válaszai és a mélyinterjúk alapján végeztem el.hu_HU
dc.description.courseVállalkozásfejlesztéshu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent68hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/331208
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectvezetési stílushu_HU
dc.subjectvezetés
dc.subjectleadership
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudományhu_HU
dc.titleA vezetési stílusok összehasonlítása és vizsgálata a nagyvállalati és a kkv szektorban a szellemi tevékenységet végző munkavállalók esetébenhu_HU
dc.title.translatedComparison and analysis of management style for employees in the corporate and SME sectors engaged in intellectual activityhu_HU
Fájlok