A debreceni sportcentrum szolgáltató közhasznú társaság gazdálkodásának főbb jellemzői 2000.-2005. évi beszámolóiban rögzítettek alapján

Dátum
2008-01-15T13:52:01Z
Szerzők
Kovács, Szilárd Attila
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Közhasznú Társaság (Debrecen, Oláh. G. u. 5., rövidített neve: Debreceni Sportcentrum Kht.) létrehozását –az intézményi keretű gazdálkodás lényegesen behatároltabb volta miatt, -Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a 68/2000. (IV. 6.) számú Közgyűlési határozatával rendelte el. A társaság 3 millió Ft törzstőkével (1 millió Ft készpénz és 2 millió Ft tárgyi apport) került megalapításra 2000. július 1-jével, 2000. augusztus 8.-ai cégbírósági bejegyzéssel, kiemelten közhasznú szervezetként. A társaság törzstőkéje a DMJV Közgyűlésének 36/2001. (III. 8.) sz. határozata alapján – 12 330 ezer Ft értékű tárgyi eszköz apportálásával – 15 330 ezer Ft-ra került megemelésre. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, a gazdasági tevékenységből származó eredményt nem oszthatja fel, azt kizárólag az Alapító Okiratban meghatározott célra fordíthatja. A Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Kht. vállalkozási tevékenységként a szállodai szolgáltatások értékesítését, komplex szolgáltatásként edzőtáborok szervezését és kapcsolódó szolgáltatások értékesítését, reklám tevékenységet, valamint a szabad kapacitású helyiségek bérbeadását mutatta ki beszámolóiban, jelentéseiben az elemzett időszakban. Mivel a szervezet, közhasznú feladatainak ellátására DMJV Önkormányzata költségvetéséből a dolgozat által átfogott időszak mindegyikében önkormányzati támogatásban részesült, különös figyelmet fordítottam elemzésemben a közhasznú eredménykimutatásban megjelenő közhasznú feladatellátás és a vállalkozási tevékenység elkülönítése illetve a támogatás összege és annak felhasználása témakörökre.
Leírás
Kulcsszavak
Debreceni Sportcentrum Kht., gazdálkodás
Forrás