INVESTIGATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND EMPATHY IN THE SIBLINGS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER ÉRZELMI INTELLIGENCIA ÉS EMPÁTIA VIZSGÁLATA AUTIZMUSSAL ÉLŐK TESTVÉREI KÖRÉBEN

Dátum
Szerzők
Szele, Anna Szabina
Inántsy-Pap, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
In recent years, more and more researchers have focused on studies of children with autism spectrum disorder (ASD), however, studying their siblings has gained less scientific interest. The present study focuses on siblings of children with ASD and assesses their characteristics in terms of emotional intelligence and empathy. Our sample consisted of n = 61 children in two age groups studied: 6-8 and 10-15 years old. Our experimental group consisted of n = 30 siblings of children with ASD, while our control group also consisted of n = 31 children with sibling relationships. Subjects completed two paper-and-pencil tests: the Reading the Mind in the Eyes Test (Children’s Version), and depending on the age group, the Emotional Intelligence Test (EIT 6-8 / EIT 10-15). We identified higher emotional intelligence and empathy in higher age groups. Among 6-8 years old siblings of children with ASD, higher scores were found to be. At the level of gender differences, girls performed more outstandingly in the tests examined. In our study, the 6-8 years old siblings of children with ASD can be characterized by a higher degree of emotional intelligence and empathy, however, we cannot draw conclusions in a representative way for the entire population.
Az utóbbi évek kutatásaiban az autizmussal élő gyermekek vizsgálata egyre nagyobb hangsúlyt kapott, azonban a velük sorsközösségben élő testvéreik vizsgálata kevésbé szerzett tudományos érdeklődést. Jelen tanulmány az autizmussal élő gyermekek testvéreire fókuszál, és az érzelmi intelligencia és empátia vonatkozásában méri fel jellegzetességeiket. Mintánkat összesen n=61 gyermek alkotta két vizsgált korosztályban: 6-8 és 10-15 éves életkorban. Vizsgálati csoportunkat n=30 autizmussal élő gyermek testvére képezte, míg kontrollcsoportunkat szintén testvérkapcsolattal rendelkező gyermekek n=31 alkották. A vizsgálatban résztvevő gyermekek két tesztet töltöttek ki, a „Szemből olvasás tesztet”, valamint korcsoporttól függően a „Képes érzelmi intelligenciatesztet (EIT 6-8/EIT 10-15)”. Magasabb életkori csoportokban magasabb érzelmi intelligenciát és empátiás készséget azonosítottunk. Az autizmussal élők 6-8 éves testvérei körében magasabb pontszámokat tapasztaltunk mindkét teszt vonatkozásában. A nemi különbségek szintjén a lányok kiemelkedőbben teljesítettek a vizsgált feladatokban. Jelen vizsgálat keretein belül, az autizmussal élő gyermekek 6-8 éves testvérei az érzelmi intelligencia és empátiás készség magasabb fokával jellemezhetőek, eredményeinkből azonban nem következtethetünk reprezentatív módon a teljes populációra.
Kulcsszavak
emotional intelligence, empathy, siblings, autism, érzelmi intelligencia, empátia, autizmus, testvérek
Forrás
Hivatkozás