A kémiai szerfüggők megküzdési módszereinek és boldogság orientációjánk vizsgálata

Dátum
Szerzők
Bodnár-Laczkó, Edina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban egy addiktológiai osztály kémiai szerfüggő betegeit vizsgáltam. Kutatásom célja egyrészt az alkohol- és a drogfüggők pszichológiai immunrendszerének hatékonyságának feltérképezése.Másrészt a tipikusan használt megküzdési módszereik kiderítése. Harmadrészt pedig az, hogy mit jelent számukra a boldogság. Vizsgálati mintám 20 fő függő betegből és egy 20 fős alkohol- és drogfüggőségtől mentes egészséges kontrollcsoportból áll. A vizsgálat négy kérdőív felvételével történt: Szociáldemográsfiai Kérdőív, P.I.S.I., CISS-48 és Boldogság Orientáció Skála.
Leírás
Kulcsszavak
kémiai addikció, megküzdési mód, boldogság orientáció
Forrás