A Penicillium chrysogenum fonalas gombából izolált intra- és extracelluláris β-galaktozidáz génjeinek túltermeltetése és az enzimek biokémiai jellemzése

Dátum
2014-04-30T07:18:32Z
Szerzők
Kulcsár, László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Penicillium chrysogenum komoly biotechnológiai jelentőséggel bíró fonalas gomba - a penicillin beta-laktám típusú antibiotikumot termeli. Az antibiotikum fermentációs ipari előállítása sokáig laktóz szénforráson történt, ennek ellenére szénváz asszimilációs mechanizmusairól illetve a katabolizmusban részt vevő struktúrgénekről és az általuk kódolt enzimekről keveset tudunk. Ezt a hiányt igyekszik bepótolni a Biomérnöki Tanszéken zajló kutatási program, mely során a laktóz (1,4-O-galaktopiranozil-D-glükóz) hidrolízist végző β-galaktozidáz géneket/enzimeket tanulmányozzuk.
Leírás
Kulcsszavak
Penicillium chrysogenum, B-galaktozidáz, rekombináns fehérjetermelés
Forrás