Aminoglikozid rezisztencia gének előfordulása tünetmentesen hordozott kiterjedt spektrumú béta-laktamázt termelő bélbaktériumokban

Dátum
Szerzők
Sárdi, Hanga
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Gram-negatív baktériumok által okozott fertőzések kezelésében jelentős szerepet játszanak a béta-laktám és az aminoglikozid antibiotikumok. Növekvő számban jelennek meg klinikai izolátumokban a kiterjedt-spektrumú béta-laktamázt (ESBL) termelő, és egyidejűleg aminoglikozid rezisztencia géneket horzdozó bélbaktériumok. Az általunk vizsgált minták munka alkalmassági-, vagy gondozóintézetbe való felvételhez (krónikus ellátásban részesülő) szükséges szűrővizsgálaton résztvevő egészséges egyénektől származó széklet minták voltak. Az 1004 mintából 779 a munka alkalmassági vizsgálaton résztvevők, míg 225 a krónikus ellátásban részesülők csoportjába tartozott. A tanulmány célja tünetmentes egyénekből izolált bélbaktériumok által termelt ESBL gének hordozásának felmérése és körükben amingoglikozid rezisztencia gének valamint integronok vizsgálata. A 2mg/l cefotaxim tartalmú eozin-metilénkék agaron kinőtt telepek ESBL termelésének kimutatására korongdiffúziós antibiotikum rezisztencia vizsgálatot, a fenotípus megerősítésére kettős korong szinergizmus tesztet végeztünk. Fajspecifikus PCR-t (polymerase chain reaction) alkalmaztunk az E.coli és a K. pneumoniae fajazonosság megerősítésére, valamint specifikus PCR-t a rezisztencia gének kimutatására. A blaCTX-M gének és a génkazetták azonosításához a kimutatott amplikonokat szekvenáltattuk. ESBL termelés prevalenciája 2,98% volt, a munka alkalmassági vizsgálaton résztvevők esetében 2,3%, míg a krónikus ellátásban részesülőknél 5,3% (p=0,019). Az ESBL gének közül a blaCTX-M-15 a dominánsan jelenlévő típus. A munka alkalmassági vizsgálaton résztvevők csoportjában leggyakoribb aminoglikozid rezisztencia gén az ant(3")-Ia, míg a krónikus ellátásban részesülők csoportjában az aac(3')-IIa és az aac(6')-Ib. Fajok szerint a munka alkalmassági vizsgálaton résztvevőknél minden esetben E. coli-t izoláltunk, míg a krónikus ellátásban részesülők esetében 50,0-50,0%-ban E. coli-t és K.pneumoniae-t. Az 1- es típusú integron a krónikus ellátásban részesülők csoportjában gyakrabban (50,0%) fordul elő, mint a munka alkalmassági vizsgálaton résztvevők körében (33,3%). Összesen hatféle génkazettasorozatot azonosítottuk (dfrA12+orfF+aadA2; dfrA15+aadA1; dfrA17+aadA5; dfrA7; dfrA1+aadA1; aadA1a) az 1-es típusú integronokon. A 2-es típusú integront három esetben mutattuk ki, mindig E. coli izolátumokból. Az eredmények alapján az látható, hogy az azonos rezisztencia gének hordozása az azonos eredetű (például krónikus ellátásban részesülők) törzsekre jellemző függetlenül a fajtól, amire a rezisztencia horizontális vagy klonális terjedése lehet a magyarázat.
Leírás
Kulcsszavak
aminoglikozid rezisztencia gén, béta-laktamáz
Forrás