A Tisza-tó tározóterének halállomány-felmérése

Dátum
Szerzők
Papp, Gábor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Tisza-tó Magyarország második legnagyobb, egyben legfiatalabb tava. A töltések közötti, úgynevezett hullámtéren terül el a mesterségesen létrehozott síkvidéki víztározó, mely magába foglalja a Tisza folyó medrét (403,5 és 440 fkm között) is. Eredeti neve a Kiskörei-víztározó vagy Tisza II. tározó. Teljes területe 127 km2 – ami a Balaton területének az ötöde –, ebből vízfelület 104,4 km2, szárazulatok és védelmi jellegű létesítmények területe 23,3 km2. A terület a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozik, valamint a Tisza-tó egésze a NATURA 2000 hálózaton belül Különleges Természetmegőrzési Terület, a tározó 7000 hektáros része a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozik. A dolgozat a Tisza-tó halállományának 2020. évi felméréséből származó eredményeket ismerteti, amely kiterjed az egyes fajok abundancia-viszonyaira, korösszetételére és az egyes vízterület-típusok funkcióinak meghatározására az azokban kimutatott halfajok alapján.
Leírás
Kulcsszavak
Tisza-tó, halfauna, vizes élőhely, Tisza II tározó, Kiskörei Vízlépcső, Ramsari terület, védett hal, idegenhonos halfaj
Forrás