A marihuána-fogyasztás jellemzői az egyetemi hallgatók körében

Dátum
Szerzők
Király, Boglárka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájaként az egyetemisták körében tapasztalt drogfogyasztást választottam, ezen belül is főként a marihuána-fogyasztás kérdéskörével foglalkozok részletesebben. A drogfogyasztás, mint társadalmi jelenség, egyre nagyobb teret hódít, szinte minden társadalmi csoportban jelen van valamilyen formában. Az egyetemisták különösen érintettek ebben a témában, hiszen a szülői kontroll alóli kikerülés, az ezzel járó új szabadságérzet, a kortárs csoportok befolyása és a felnőtt élet nehézségeinek megtapasztalása ösztönzőleg hathat valamilyen, ugyan tiltott, de eufórikus hatást keltő szer kipróbálására. Különösen elterjedt drog a marihuána, mely nem csak az egyik legnépszerűbb és leggyakrabban használt illegális szer, hanem a világon a legelterjedtebb kábítószer és a drogpolitika legösszetettebb és levitatottabb eleme is. Dolgozatom célja, hogy a szakirodalmak, előzetes felmérések és saját kvantitatív kutatásom alapján átfogó képet kapjak az egyetemisták marihuána-fogyasztásának okairól, rendszerességéről, a mellette használt egyéb szerekről, valamint a függőséghez való viszonyulásukról.
Leírás
Kulcsszavak
marihuána, drog, egyetem, hallgató, droghasználat
Forrás