The Roots of Euroscepticism in Hungary.: Economic Policy and Perceptions of the European Union in the Crisis Az euroszkepticizmus útjai Magyarországon: Gazdaságpolitika és európai uniós percepciók válságkörülmények között

Dátum
Szerzők
Martin, József Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
The paper explores the relationships among three factors: economic policy, its evaluation, and perceptions of the European Union. It considers Hungary’s recent decade, primarily the years of the recent global financial and economic crisis. The analysis compares Hungary’s economic statistics and attitudes with those of other countries on the EU periphery. The main questions are the following: why and how Hungary has become a eurosceptic country? On what does the image of the EU (created in the population) depend? Is there any link between how the economic policy is being pursued on one hand, and the attitudes towards the EU, on the other? Is the evaluation of the national economy confirmed by the hard facts? Journal of Economic Litterature (JEL) classifications: O520, Z130, P160
A tanulmány a gazdaságpolitika, annak megítélése, valamint az Európai Unióval kapcsolatos megítélések (percepciók) viszonyrendszerét vizsgálja. Vizsgálódásának tárgya Magyarország elmúlt tíz esztendeje, különös tekintettel a válságban eltöltött évekre. Az elemzés – több tekintetben komparatív perspektívába helyezve Magyarországot – a hazai gazdasági tényeket és attitűdöket összeveti a déli és a keleti periféria más országaiéval. Fő kérdései: miért és hogyan vált Magyarország euroszkeptikus országgá? Mitől függ az EU-ról kialakított kép változása? Van-e összefüggés a gazdaságpolitika és az unióval kapcsolatos attitűdök között? A gazdaságpolitika megítélését mennyiben igazolják vissza a gazdaság kemény mutatói? Journal of Economic Literature (JEL) kód: O520 , Z130 , P160
Kulcsszavak
Európai Unió, euroszklerózis, gazdaságszociológia, politikai gazdaságtan, European Union, Eurosclerosis, Economic sociology, Political economy
Forrás
Gyűjtemények