Morfológiai variabilitás vizsgálata a Maculinea nausithous (Lepidoptera: Lycanidea) erdélyi és őrségi populációiban

Dátum
2010-05-06T06:46:24Z
Szerzők
Hollós, Amáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom célja a Maculinea nausithous két őrségi (Magyarszombatfa és Kétvölgy) és négy erdélyi (Szénafüvek A és B, valamint Rascruci A és B) populációjában a szárny morfometriai jellegeinek összehasonlító elemzése volt. A jobb - és a bal oldalon a felső - és alsó szárnyakon a vizsgálat során egyenként 5-5 jelleg mérését végeztük el összesen 199 egyednél. Az adatok feldolgozása során a variancia koefficiens és a Levene-változók vizsgálatát, hierarchikus varianciaanalízist, főkomponens analízist, diszkriminancia analízist és kanonikus változó analízist végeztünk, valamint a Mahalanobis-távolságok alapján UPGMA fenogramot szerkesztettünk. Elemeztük továbbá az aszimmetria és a heterozigótaság kapcsolatát.
Leírás
Kulcsszavak
variabilitás, Maculinea nausithous
Forrás