Munkaerő ellátás hatékonyságának bemutatása a Nyírségvíz Zrt. vállalatnál

Dátum
2011-04-15T09:28:48Z
Szerzők
Palicz, Renáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a munkaerő ellátás hatékonyságát vizsgáltam, kiemelve a toborzást, kiválasztást és a beillesztést a Nyírségvíz Zrt. vállalatnál. Összegyűjtöttem és összehasonlítottam a témában megjelent hazai és nemzetközi szakirodalmakat a szerzők véleményének ütköztetésével. Dolgozatom célja volt, hogy bemutassam a munkaerő ellátás gyakorlati megvalósulását esettanulmánnyal, kérdőíves felméréssel majd mélyinterjús kutatási módszerrel. Kutatási eredményeimet összefoglalva megállapíthatom, hogy az emberi erőforrás gazdálkodása hatékonyan működik, a szervezet nagy hangsúlyt fektet a megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakemberek toborzására, kiválasztására, beillesztésére, ami arra engednek következtetni, hosszú távon számít a fiatal, jól képzett munkavállalókra. Kutatásaim során feltártam a vállalat munkaerő ellátás területén tapasztalható nehézségeit, megállapíthatom, hogy alap probléma a fiatal, jól képzett víziközmű szakemberek utánpótlása. Eredményeiből azt a következtetést vonom le, hogy a szervezet időben észrevette a munkaerő ellátás területén felmerülő problémákat és kapcsolatot keresve képzőintézményekkel, keresi a lehetőséget a megfelelő munkaerő utánpótlására, fejlesztésére, melyre gyakornoki program megvalósítását javaslok. Bízom abban, hogy kutatásom elérte végső célját és egyértelművé tettem az olvasó számára, hogy az ember, mint munkaerő érdemben hozzájárul a szervezeti hatékonyság növeléséhez és elkötelezettségével hozzájárul a Nyírségvíz Zrt. sikereihez.
Leírás
Kulcsszavak
toborzás, kiválasztás
Forrás