Elliptikus görbék és bilineáris párosítások

Dátum
Szerzők
Nyakacska, Lilla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban egyre gyakrabban találkozhatunk az ECC (Elliptic Curve Cryptography) betűhármassal, amely egy nyilvános kulcsú kriptográfiai rendszert jelöl. A viszonylag fiatalnak számító elliptikus görbe kriptográfia az elliptikus görbék pontjain értelmezett csoport felett működik, matematikai háttere bonyolultabb, mint az RSA algoritmus, melyet a gyakorlatban napjainkban a nyilvános kulcsú titkosítási rendszerek döntő többsége használ. Az elliptikus görbék mellett szintén egyre felkapottabb terület a párosítás alapú kriptográfia. A bilineáris párosításokra számos kriptográfiai rendszer épül (identitás alapú kriptográfia, attribútum alapú titkosítás) a bilineáris tulajdonságban rejlő lehetőségek miatt. Diplomamunkám az elliptikus görbéken értelmezett bilineáris párosítások matematika hátterét és a párosítás alapú kriptográfiában történő felhasználását dolgozza fel, emellett tartalmazza a Tate párosítás implementálását speciálisan választott görbék esetében.
Leírás
Kulcsszavak
kriptográfia, elliptikus görbe, bilineáris párosítás, párosítás alapú kriptográfia
Forrás