A Svédországban élő magyarok azonosságtudat- változásának befolyásoló tényezői

Dátum
2013-05-07T05:37:28Z
Szerzők
Fási, Orsolya Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a Svédországba betelepült magyarok azonosságtudat- változásának befolyásoló tényezőit vizsgáltam, melyben célcsoportként a 3 hónapnál több, de 5 évnél kevesebb ideje Svédországban élő magyarokat határoztam meg. Kutatás módszereként az interjúzási technikát alkalmaztam. Kutatásomban arra keresek választ, hogy a betelepült személyek mennyire kerülnek kapcsolatba az új, befogadó társadalommal, valamint hogy ezek a kapcsolatok mennyire befolyásolják őket a régi értékek és szokások megtartásában, valamint újabbak kialakításában, és ezek együttesen hogyan hatnak önazonosság-tudatuk változására. Vizsgálatom eredményei alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a svédországi magyarok azonosságtudatának változását kiemelkedő jelentőséggel a személyek közvetlen környezete, a társas kapcsolatok, a saját nemzetének összetartó ereje, a szabadidő-eltöltés, a munkahelyi körülmények, a beszélt nyelvek, a befogadó társadalom, valamint a saját motivációk befolyásolják, illetve határozzák meg. Ezen tényezők hatására nő, illetve csökken a magyarsághoz mint identitáshoz való kötődés.
Leírás
Kulcsszavak
identitás, migráció
Forrás