A 3-6 éves gyermekek algoritmusalkotó készségének vizsgálata tesztelőszoftver segítségével

Dátum
Szerzők
Kupa, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat az algoritmusalkotó készség természetének elméleti és gyakorlati megismerésére irányul. Feltárja annak bázismezőit és a közöttük lévő összefüggéseket. Ezentúl pedig az óvodás gyermekek algoritmusalkotó készségének vizsgálatát tartalmazza. Vagyis két gyermekcsoport egy erre alkalmas tesztelőszoftverrel való felmérését. Továbbá pedig a kísérleti csoport három hónapos rendszeres és célzott fejlesztéséből származó adatok összehasonlítását a kontrollcsoport eredményeivel. A szóban forgó gyermekek teljesítményéből számos következtetést is le tudtunk vonni a fejlesztés hatékonyságára és általános törvényszerűségekre vonatkozóan. Például, hogy a kísérleti gyermekcsoport tagjai a negyedéves periódus végére közel 30%-kal jobban teljesítettek a teszten. Másrészt pedig újból bizonyosságot találtunk arra vonatkozóan, hogy a gyermekek differenciálása során életkoruk helyett sokkal inkább egyéni fejlettségüket kell figyelembe venni.
Leírás
Kulcsszavak
algoritmus, algoritmusalkotás, algoritmikus gondolkodás, készség, képesség, óvodai nevelés
Forrás