Szakértők bevonása a büntetőeljárásba

Dátum
2008-04-11T15:01:33Z
Szerzők
Gyarmati, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakértői tevékenység igen fontos szerepet játszik napjaink büntetőeljárásában. Szakértő igénybevételére mindig valamilyen speciális körülmény miatt kerül sor. Kirendelése és feladatai jogszabályi keretek által behatároltak. Nagyon lényeges a szakértő és a szaktanácsadó elhatárolása egymástól. A szakértő kirendelése a bűncselekményhez képest általában utólagos, vannak azonban esetek, amikor a bűncselekményhez közvetlenül kapcsolódó szakértői tevékenység válik szükségessé. A bűncselekményhez képest utólagos tevékenységek általában a különböző kriminalisztikai vizsgálatok. A vizsgálatok elvégzését követően, a szakértő a rendelkezésre álló adatok alapján szakvéleményt készít. A szakvélemény teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül és bizonyítékként szolgál. A szakértőt felelősség terheli az elkészített szakvéleményéért. Az eljárás során a szakértőt jogok illetik meg, és kötelezettségek terhelik. Azt a szakértőt, aki feladatait nem megfelelően és nem pártatlanul eljárva látja el, és ezzel befolyásolja az igazságszolgáltatást, felelősségre kell vonni, és a kizárására kerülhet sor.
Leírás
Kulcsszavak
Kriminalisztikai vizsgálatok
Forrás