Bizsu ékszerekkel kapcsolatos fogyasztói magatartás vizsgálata

Dátum
Szerzők
Gál, Adrienn
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a bizsu ékszerekkel kapcsolatos fogyasztói és vásárlói magatartást tanulmányoztam. Vizsgálatomat először az elméleti háttér feltérképezésével, majd egy, a leginkább hajdú-bihariak körében végzett kutatással a bizsuvásárlással kapcsolatos fogyasztói és vásárlói szokásaik kapcsán. Az első részben a fogyasztói és vásárlói magatartás jellemzőit mutatom be. A második részben az ékszerekkel kapcsolatos szakirodalmi anyagrészt ismertetem részletesen: az ékszerek kialakulásának története, csoportosításuk, napjaink ékszertrendje, majd az online ékszervásárlásról írok. A dolgozat harmadik részében pedig a kutatási tevékenységem folyamatát és körülményeit mutatom be, valamint az annak keretében megfogalmazott kérdésekre kapott eredményeket mutatom be. Végül pedig az így kapott eredményeket értelmezem és összevetem a hipotéziseimmel, valamint javaslatokat fogalmazok meg a kutatás eredményeiből következtetve.
Leírás
Kulcsszavak
fogyasztói magatartás, vásárlói magatartás, bizsu, ékszerek, divat
Forrás