A Schizosaccharomyces pombe Sep15 fehérjéjének C-terminálisának HA jelölése

Dátum
2010-05-14T17:35:04Z
Szerzők
Molnárová, Kinga
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
- Célunk a Sch. pombe Sep15 fehérje C-terminálisának hemaglutinin jelölése. - A kísérletünket a 192-es (pFA6a-3HA-kanMX6) plazmid izolálásával kezdtük, amit a következő PCR-ben templátként használtunk. Az izolálásunk sikeresnek bizonyult. - PCR-val folytattuk munkánkat a sep15HA forward és reverse primerek alkalmazásával és templátként a 192-es plazmidot használtuk. A gélelektroforézis alapján megállapítottuk, hogy a felszaporított termék méret megegyezik a vártnak ( ̴ 2000 bp). - Elvégeztük a transzformálást elektroporátorral a sep15HA PCR termék segítségével, majd geneticines táptalajon tenyésztettük a sejteket, de a kontrollon is nőttek telepek az első esetben, amikor a geneticin törzsoldat koncentrációja 100 mg/ml volt. Második esetben a geneticin koncentrációját másfélszeresre növeltük és a kontrollon ebben az esetben nem nőttek telepek. - A colony PCR során sep15HaellF és kxtest primereket használtunk és gélelektroforézissel ellenőriztük a kapott eredményt, ami során azt tapasztaltuk, hogy az integráció nem következett be. A termékünknek 1670 bp méretűnek kellett volna lennie, de mi egy ̴ 300 bp körüli terméket kaptunk. Második esetben is azonos módon jártunk el, ebben az esetben viszont túl sok aspecifikus terméket kaptunk. Tehát az integráció nem következett be.
Leírás
Kulcsszavak
Sch. pombe, HA jelölés
Forrás