Vízbiztonsági szempontok megvalósulása Debrecen vezetékes ivóvízellátásában

Dátum
2013-05-24T07:24:48Z
Szerzők
Pásztor, Fruzsina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom segítségével igyekszem felhívni a figyelmet a víz, azon belül is a tiszta ivóvíz értékére, az azt veszélyeztető tényezőkre és az ellenük történő minél hatékonyabb védekezés jelentőségére. Tanulmányoztam Debrecen vezetékes ivóvíz-ellátásának technológiáját egyrészt vízbázis védelmi szempontból, másrészt a kezelési folyamatok hatékonysága alapján, továbbá a szolgáltatott ivóvíz ásványi anyag tartalmára is kitértem. Vizsgálataimat a Debreceni Vízmű Zrt. II. víztermelő telepe által a 2009/2010/2011-es évben szolgáltatott ivóvíz kémiai paramétereinek átlagos értékére alapozottan végeztem. Szakdolgozatomban összehasonlító elemzéssel megvizsgáltam a cég által elkészített Vízbiztonsági Terv kidolgozottságát is.
Leírás
Kulcsszavak
vízbiztonság, ivóvízellátás
Forrás