Amatőr és élsportolók személyiség vizsgálata a megküzdés és a személyiségtípusok tükrében

Dátum
Szerzők
Horváth, Balázs
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásomban pszichológia összefüggéseket keresek, melyeket sportolók körében vizsgálok. A vizsgálati mintában18 és 78 év közötti sportolókat egy komplex online kérdőív segítségével kérdezek ki. Szakági tekintetben karatét, kézilabdát, labdarúgást, ökölvívást és kung-fut, valamint egyéb sportágakat gyakorló sportolók mellett, többségében hosszútávfutókat vizsgáltam. Kutatatom, hogy milyen személyiségi vonásokkal rendelkező sportolók milyen megküzdési módokat választanak, milyen stressz-szinttel bírnak, milyen az önértékelésük, milyen az érdeklődésük fenntartásának mértéke, az erőfeszítéseik tartóssága, milyen szintű stresszt és szorongást élnek át miközben a sportágukban teljesítenek. A vizsgálatban résztvevő sportolók mentális síkokon történő működését nemenként, korcsoportonként, egyéni, valamint csapatsportolói hovatartozásuk alapján validált tesztekkel mérem. A kutatási minta adatainak statisztikai kiértékelését követően, a kapott eredményeket a szakirodalom alapján megfogalmazott hipotézisek mentén elemzem, majd javaslatokat fogalmazok meg. Reményeim szerint az aktuális kutatásommal hozzájárulhatok a hazai hobbi és élsportolók sportági tevékenységének és hétköznapjaiknak magasabb mentális színvonalon történő megéléséhez.
Leírás
Kulcsszavak
Sport, önértékelés, GRIT, megküzdési módok, perfekcionizmus, Big Five, szorongás, depresszió, észlelt stressz, futás
Forrás