Kompozitok toxicitása

Dátum
Szerzők
Bartha, Máté György
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomamunka a kompozitok rövid anyagtani bemutatásán keresztül, az anyag szervezetre gyakorolt szisztémás és lokális toxicitását mutatja be. Foglalkozik az esetlegesen jelentkező allergiás reakciókkal, nyálkahártya irritációval, celluláris toxicitással és a reziduális monomerek nyálmirigyekre gyakorolt hatásaival is. Ezenkívül bemutat néhány, a toxicitás mértékének csökkentését célzó anyagtani fejlesztést is.
Leírás
Kulcsszavak
kompozit, toxicitás, polimerizáció, monomer
Forrás