The Introduction of IFRS at the Level of Individual Reports Az IFRS-ek bevezetése az egyedi beszámolók szintjén

Dátum
Szerzők
Lukács, János
Zéman, Zoltán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
In recent years, there is a need for public limited companies registered in stock exchange not to do bookkeeping according to the Hungarian Accouni ng Act and prepare their annual reports in accordance with it. Instead of it, prepare consolidated annual fi nancial statements under IFRS. This could lead to a signifi cant reduci on of administrai ve burden, as management makes every business decision based on IFRS instead of the Hungarian Accouni ng Act; especially in caseswhere the determinai on of the corporate income tax is based on fi nancial statements prepared in accordance with internai onal standards.
Az elmúlt években újra és újra felvetődik annak az igénye, hogy ne kelljen a tőzsdén bejegyzet nyilvánosan működő részvénytársaságoknak hazai számviteli törvény szerint is könyvelniük, és annak megfelelően egyedi éves beszámolót készíteniük, hanem legyen elegendő egy, az IFRS szerini konszolidált éves beszámoló összeállítása. Ez jelentős adminisztraí v tehercsökkentést eredményezhetne, mivel a menedzsment minden üzlei döntést az IFRS-ek és nem a számviteli törvény szerint készült beszámoló alapján hoz meg, főleg abban az esetben, ha a társasági nyereségadó megállapítására is nemzetközistandardok szerint elkészítet beszámoló alapján kerülne sor.
Kulcsszavak
IFRS, individual reports, international reporting systems, IFRS, egyedi beszámoló, nemzetközi beszámolási rendszer
Forrás
Gyűjtemények