A munkaerőpiac nemek szerinti szegregációja

Dátum
Szerzők
Takács, Amália Bettina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat témája a munkaerőpiac nemek szerinti szegregációja, mely témán belül nemcsak a nők és férfiak aktuális munkapiaci helyzetét vizsgáltam, hanem az őket ért diszkrimináció kérdéskörével is foglalkoztam. Bemutatásra kerültek a munkapiacon történt változások az elmúlt évtizedekre vonatkozóan, majd kitértem a szegregáció és diszkrimináció fogalmára, típusaira és a két kifejezés különbségére. A két nem jelenlegi helyzetét összefoglaltam különböző statisztikai adatokkal bemutatva a munkaerőpiacra lépés előtti (oktatásban való részvételüket) és azutáni fázisban. Elérhetőségi mintavétel elvégzése után, a kapott eredményeket a nőkre és férfiakra vonatkozóan értékeltem ki. A kérdőíves vizsgálatomban 80 nőnek és 80 férfinak tettem fel kérdéseket a pályaválasztásukkal, a legmagasabb iskolai végzettségükkel és az aktuális munkakörükkel kapcsolatban. Ezen felül még kitértem a diszkrimináció és a gyermekvállalás kérdéskörére.
Leírás
Kulcsszavak
munkaerőpiac, szegregáció, diszkrimináció
Forrás