A személyiség sötét és világos oldala a szexuális asszertivitás, önértékelés és élettel való elégedettség tükrében

Dátum
Szerzők
Kelemen, Annamária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az emberek személyisége, "világos" és "sötét" tulajdonságaik összessége erőteljesen meghatározza gondolkodásukat, viselkedésüket, és az élet különféle helyzeteiben megjelenő viselkedésüket. Kutatásom a személyiség sötét és világos oldalát egyaránt vizsgálja a Sötét és Világos Triád alkalmazásával, társítva az Önértékelés, az Élettel való Elégedettség és a Szexuális Asszertivitás témájával, ugyanis úgy vélem, ezek mind-mind fontos részei életünknek, személyiségünknek, és a boldogság érzet kérdéskörének. Vizsgálati mintám elégségesen nagynak bizonyult ahhoz, hogy az általam előzetesen támasztott hipotéziseket vizsgálni lehessen. Kutatásom eredményei a korábbi vizsgálatokkal egybehangzónak bizonyultak, és megerősítették, hogy a Világos Triád és a Sötét Triád nem csupán egymás inverzei. Vizsgálatom rámutatott arra is, hogy a szexuális asszertivitás kutatását érdemes a férfiak vizsgálatával is kibővíteni, mert a két nem esetében eltérő módon nyilvánulhat meg e személyiségvonás. Dolgozatom az olyan eddig kevésbé kutatott összefüggések feltárását is megcélozta, amely remélhetőleg további tudományos munkák létrejöttéhez biztosít alapot, és elindulhat az ezen skálák közötti szakirodalmi űr kitöltése.
Leírás
Kulcsszavak
dark triad, light triad, szexuális asszertivitás, önértékelés, élettel való elégedettség
Forrás