A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése

Dátum
2012-03-30T07:20:37Z
Szerzők
Szabóné Faragó, Julianna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséi rendszerét szándékoztam bemutatni. A téma aktualitását adták a közel múltban bekövetkezett jogszabályi változások, melyek következtében az ellenőrzést felváltotta a törvényességi felügyelet. Dolgozatomban bemutatom a jelenlegi szabályozás rendszerét és annak kialakulását, kitérve annak intézményrendszerére is.
Leírás
Kulcsszavak
törvényességi, felügyelet
Forrás