A pszichózisok eredete és kognitív viselkedésterápiája

Dátum
Szerzők
Szabó, József
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Absztrakt A pszichózisok etiológájában nagyon sokáig a tisztán biológiai eredetet támogató felfogás volt az uralkodó, de mára ez az elgondolás megváltozott. A biológiai elméletek által nyitva maradt kérdésekre a környezeti faktorok, pszichózisok etiológiájában játszott szerepének megértése adhat válaszokat. Ez a szemléletváltozás járult hozzá a környezeti tényezők, köztük a bio-pszicho-szociális faktorok hatásainak kutatásához, a pszichózisok eredetének kognitív elméletei pedig utat nyitottak a pszichoterápia bevonására a pszichózisok terápiájába. A dolgozat célkitűzése ezek áttekintése és a terápiák közül a kognitív viselkedésterápia pszichózisok kezelésében való alkalmazhatóságának vizsgálata az elérhető szakirodalom alapján. A kognitív viselkedésterápiát ma már elterjedten használják a pszichózisok kezelésében. Több hatástani tanulmány is készült már a kognitív viselkedésterápia pszichózisok kezelésében való alkalmazásáról, melyek igen ígéretesnek bizonyultak. Sajnos ezen a területen még elég kevés a rendelkezésre álló adat, ezért további randomizált kontrollált vizsgálatok lesznek szükségesek a kérdésben való tisztánlátás érdekében.
Leírás
Kulcsszavak
pszichózis, kognitív, viselkedésterápia, etiológia, eredet
Forrás