Ca(II) - alginát aerogél hidratációs mechanizmusa

Dátum
Szerzők
Papp, Vanda
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkám során egy Ca(II) - alginát alapú aerogél hidratációjának mechanizmusát és a hidratáció által kiváltott szerkezeti változásokat vizsgáltam, speciális NMR technikák alkalmazásával. Az anyag teljes hidratációs mechanizmusának leírása több hazai és nemzetközi partner közreműködésével volt lehetséges. Az együttműködésnek köszönhetően sikerült a nedvesedési folyamatok, eddig még nem látott, molekuláris szintű leírása. Az aerogél eredeti pórusszerkezetét folyékony közegben (ciklohexán) NMR krioporozimetriás méréssel karakterizáltuk, és a korábbi nitrogén gázporozimetriás és kisszögű neutronszórásos eredményekkel összhangban megállapítottuk, hogy a mezopórusos mintában ~25 nm sugarú pórusok találhatók. Hidratáció hatására a pórusszerkezet radikális változáson megy keresztül, ~ 0,7 g/g víztartalomnál a pórusos rendszer megszűnik és egy hidrogélszerű mátrixszá alakul. Az egyes víztartalmak esetén sikeresen meghatároztuk a rendszerben jelenlévő víz doméneket és arányukat a relaxometriás mérések során, melyek mozgékonyságáról a diffúziometriás mérések adtak információt. Munkám során homogén és inhomogén mágneses térben is vizsgáltam a rendszer hidratációja során fellépő dinamikus folyamatokat. Az inhomogén térben, egyszerű szekvenciák alkalmazásával történő vizsgálatok jó egyezést adtak a bonyolultabb nagyterű diffúziós mérések eredményeivel.
Leírás
Kulcsszavak
alginát aerogél, NMR, nedvesedési mechanizmus, szerkezetvizsgálat
Forrás