Kényszerintézkedések a büntetőeljárásban

Dátum
Szerzők
Nagy, Balázs Benjamin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a hazai büntetőeljárásban felmerülő kényszerintézkedéseket mutatom be. Az eljárások folyamán gyakran adódik olyan eset amikor egy ilyen alkalmazása elengedhetetlen annak érdekében, hogy az sikeresen végbemenjen. Azonban ezeknek a kényszerintézkedéseknek az elrendelése korántsem olyan egyszerű, hiszen jelentős alapvető jogok korlátozásával jár. Ennél fogva számos garanciális szabály lefektetése elengedhetetlen, hogy ne járjon adott esetben túlzó és az elérni kívánt céllal aránytalan korlátozással az adott kényszerintézkedés alkalmazása. A személyi szabadságot érintő kényszerintézkedéseknél az érintett olyan alapvető joga sérül mint a személyi szabadsághoz való jog. Ezért is van az, hogy ezek elrendelése egy kivételével mint bírói engedélyhez vannak kötve. Míg a vagyont érintő kényszerintézkedéseknél a magánszféra vagy a tulajdon lesz megsértve annak érdekében, hogy az eljárással kapcsolatos bizonyítékokat feltárják, beszerezzék. Ebben az esetben pedig fontos, hogy a hatóság folyamatosan felülvizsgálja azt, hogy szükséges e még a kényszerintézkedés fenntartása és amennyiben már nem akkor azt meg kell szüntetni. Tehát elmondható, hogy a büntetőeljárásban alkalmazandó kényszerintézkedések egy komplex rendszert képeznek annak érdekében, hogy elősegítsék magát az eljárást úgy, hogy közben nem sérül az érintett semmilyen joga aránytalan mértékben.
Leírás
Kulcsszavak
Kényszerintézkedés, Büntetőeljárás, Személyi szabadság, Vagyon, Letartóztatás, Őrizet, Bűnügyi felügyelet, Távoltartás, Kutatás, Motozás, Lefoglalás, Zár alá vétel, Elektronikus adat
Forrás