Multimédia közoktatási lehetőségei

Dátum
Szerzők
Kósa, Attila
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban egyre nagyobb mértékben terjednek el az IKT eszközök a közoktatásban. Ezeknek gyakorlati haszna hazánkban még nem lett teljes mértékben felfedezve. Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy milyen különbségek tapasztalhatóak a hagyományos és az új modern oktatási lehetőségek között. Bemutatom a multimédia részegységeit, hogy milyen alkotóelemei vannak és mikkel vonható kapcsolatba. Általam készített programok segítségével megvizsgálom, hogy milyen egyéb lehetőségek léteznek arra, hogy a tanulási folyamat figyelem felkeltőbb legyen. Egy meghatározott iskolán és osztályon keresztül végzem kutatásom és emellett interjút is készítettem pedagógusokkal az IKT eszközökről a középpontban.
Leírás
Kulcsszavak
AppInventor, LearningApps, IKT, multimédia, oktatás
Forrás