Egy kereskedelmi vállalkozás elemzése a konkurens vállalkozások tekintetében 2009-2012 között

Dátum
2013-11-20T09:25:30Z
Szerzők
Szabó, Anett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Egy kereskedelmi vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzését valamint versenytársakkal való összehasonlítását tűztem ki célul.A vagyoni helyzet elemzés kimutatta, hogy tőkeellátottsága nő,kötelezettségei aránya csökken, amely pozitívum.A likviditásánál az általános likviditási mutató, likviditási gyorsráta és készpénzszintű likviditás is mutatta, hogy nem megfelelő a rövid távú fizetőképessége.A jövedelmezőségi mutatói is jelzik, hogy 2012-re negatív tendencia érvényesül korábbi évekhez képest, alapvetően árbevétele csökkenése mellett a költségeit nem tudta olyan mértékben lecsökkenteni, hogy nőjön jövedelmezősége.A kft-nek 18%-kal csökkent ROE mutatója 2012-re, ennek ellenére a második legjövedelmezőbb (ROE: 10,39%) a többi konkurens vállalkozáshoz képest.
Leírás
Kulcsszavak
kereskedelmi, vállalkozás, elemzés, versenytársak, gazdasági
Forrás