Ophelia-dalok a romantikus zeneirodalomban

Dátum
Szerzők
Kurfis, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban Hector Berlioz és Camille Saint-Saëns azonos szöveget feldolgozó egy-egy dalának elemzésével foglalkozom. A romantikus zeneirodalom szövegábrázoló eszközeinek különbségeire, hasonlóságaira igyekszem felhívni a figyelmet.
Leírás
Kulcsszavak
Ophelia, Zeneirodalom, William Shakespeare, La mort d'Ophélie, Hector Berlioz, Camille Saint-Saëns, Romantika
Forrás