Az ókori görög színház információkereső tezaurusza

Dátum
2006-07-24T15:05:20Z
Szerzők
Bogyó, Veronika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájául az ókori görög színház tárgykörének tezauruszát választottam. Az ókori görög színház fogalmi rendszerének, szakmai nyelvének kontrollált szótárrá alakítása azoknak kíván segítséget nyújtani, akik a témakörben információkeresést szeretnének végezni. A tezaurusz - funkciója szerint – feltárja az adott szakterület természetes nyelven megfogalmazott rendszerének fogalmi összefüggéseit, hierarchiáját. Az általam kiválasztott deszkriptorok bemutatják az antik színháztörténet és drámaelmélet legfontosabb szakkifejezéseit, ill. a színház és a dráma kapcsolatát és kölcsönhatását. A dolgozatom kitér a drámai műnem sajátosságaira, általános jegyeire, a dráma és a színházművészet kapcsolatrendszerére, a görög színházművészet kialakulására, rituális gyökereire, és az ókori görög színház felépítésére. Az egyszerű lexikonadatokon túl igyekeztem a témát több oldalról körüljárni, a színházművészet mint összművészet sajátosságait bemutatni. Bár a téma szakirodalma szinte kimeríthetetlen, de igazán jelentős, átfogó munka viszonylag kevés született. A kérdéskör bonyolultságát fokozza, hogy a színháztörténet-írás számos olyan máig vitatott módszertani kérdést tartalmaz, ami a szakterület bővítését teszi szükségessé. A színház ugyanis éppen az a fogalom, ami abszolút és csakis a jelenben létezik, éppen ezért leírása nehézkes és mivoltánál fogva mindig szubjektív. A színházra utaló fogalmak érvénye kiterjed más művészeti tevékenységek körén túlra is, így a színház fogalmába tartoznak mindazok a tevékenységek, amelyek dramatikus vagy mimetikus előadásokhoz kapcsolódnak. Ilyenek a hagyományosan e célra szánt épületben, adott társulattal eljátszott, rögzített szövegkönyvű előadásokon kívül a vásári rögtönzések, a cirkuszi játékok, a vallási szertartások, a rituális táncok, melyek így szintén helyet kaptak a tezauruszban.
Leírás
Kulcsszavak
tezaurusz, ókori görög színház, információkeresés, színház
Forrás