COLOURED STICK: TEACHING WITH A COMPREHENSIVE GAME FOR IMPROVING CHILDREN’S SOCIAL-EMOTIONAL ABILITY IN KINDERGARTEN ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK SZOCIO-EMOCIONÁLIS KÉPESSÉGEINEK ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE A COLOURED STICK/ SZÍNES RUDAK NEVŰ JÁTÉK SEGÍTSÉGÉVEL

Fájlok
Dátum
Szerzők
Tatminingsih, Sri
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
The emotional ability must be properly managed in order to survive and adapt to social life so that social and emotional abilities can be trained from an early age. As a part of early childhood, kindergarten is one of the most effective places to help children develop social and emotional abilities effectively through play activities. Thus, kindergarten teachers need to find alternative activities and play equipment that can stimulate socio-emotional abilities. One way is by means of the game "Coloured Stick" made of pieces of wood that are developed by combining three types of games, namely constructive games, educational games, and traditional games. This teaching tool can be applied in an integrated manner in kindergarten learning activities, which include the opening, core, and cover with a strategy that varies according to the indicators of social-emotional development.  The learning process is the use of the game "Coloured Stick" which is systematically designed and integrated so as to facilitate its application. The application of this tool was tested in small groups of 8 students over eight meetings in July and August 2015, and a large group of 14 students over 12 meetings in August and September 2015 in Fithria Islamic Kindergarten, South Jakarta. Subjects in the test groups were teachers and kindergarten students.  The results of both the trial groups were seen from the difference between initial and final assessments. The small trial group results increased by 0.1 points (4.88%) up to 0.29 points (9.76%) whereas the large trial group results increased by 0.05 points (1.63%)to 0.93 points (30.83%). Descriptive this increase occurred in the child are varied and each child's progress in socio-emotional capabilities in the grain or indicators of social-emotional abilities are different. This is very possible because each child has a differing ability to absorb the learning content. The results show that the colored sticks game tool can help children develop social skills because the learning process can be carried out in groups. In addition to boosting the child's emotional development, it can also help children develop confidence and respect for themselves, not become easily frustrated because the concepts are according to the age and development of the children, and to exercise patience because they have to wait for their turn to play.
Az érzelmi képességet megfelelően kell irányítani a túlélés és a társas élethez való alkalmazkodás érdekében, így ezen készségek fejlesztése kora gyermekkortól szükséges. Kora gyerekkorban az óvoda a játéktevékenységeken keresztül az egyik legmegfelelőbb hely a gyermek társas és érzelmi képességeinek fejlesztésére Éppen ezért az óvodapedagógusoknak meg kell találniuk azokat a tevékenységeket és játékeszközöket, melyek a gyermekek társas és érzelmi képességeire jótékonyan hatnak. Az egyik lehetőség erre a Coloured Stick/Színes rudak nevű fából készült játék, amely három játékot ötvöz: konstruktív, oktatási célú és hagyományos játék. Az eszköz alkalmazható az óvodai tanulási tevékenységek során. A játék használata maga a tanulási folyamat. A játék alkalmazását nyolcfős gyerekcsoportban vizsgáltuk nyolc megfigyelés során 2015 júliusában és augusztusában, majd egy nagyobb, 14 főből álló csoportban 12 alkalommal 2015 augusztusában és szeptemberében. A vizsgálatot a Fithria Islamic Kindergartenben [Fithria Iszlám Óvoda], Jakarta déli részén végeztük. Az eredmények a kezdeti állapot és a záró értékelés között megmutatkoznak. A kisebb, próbacsoport eredményei 0.1 -ról (4.88%) 0.29-ra nőttek (9.76%), míg a nagyobb csoportban 0.05 -ről (1.63%) 0.93 –ra (30.83%) emelkedtek a mutatók.  A növekedés a gyerekek körében változó, mert minden gyermek érzelmi és társas képességeinek fejlődése a társas-érzelmi képességek indikátorainak tükrében más és más. Ez azért lehetséges, mert minden gyermeknek eltérőek a képességei a tanulási tartalom befogadására. Az eredmények azt mutatják, hogy a színes rudak játék segíthet a gyermekek társas készségeinek fejlesztésében, mert a tanulási folyamat csoportokban zajlik. Ezen kívül a játék elősegíti a gyermek érzelmi fejlődését, ami segít a gyermeknek magabiztosabbá válni és tiszteletet kivívni társai körében. A gyermek nem válik könnyen frusztrálttá a játék felépítésének következében, hiszen a játék igazodik a gyermekek életkorához és fejlettségi szintjéhez. A gyermekek a türelmüket is fejleszthetik, mert meg kell várniuk, mikor következnek a játékban.
Kulcsszavak
Coloured Stick, comprehensive game, children’s social-emotional ability, kindergarten, Coloured Stick /Színes rudacskák, óvoda, gyermekek szocio-emocionális képessége, fejlesztőjáték
Forrás