Logisztikai folyamattervezés és teljesítmény elemzés a Hajdúsági Sütödék Zrt.-nél

Dátum
Szerzők
Vékás, Szabolcs Zoltán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatom központjában a logisztikai teljesítmény mutatók és a termelékenység változó értékei helyezkednek el. Értelmeztem és bemutattam, hogy hogyan képes ezeket a logisztika befolyásolni és ezáltal hozzájárulni a termelés folyamatához. Dolgozatomban a Hajdúsági Sütödék Zrt. debreceni telephelyén keresztül vizsgáltam az 1. üzem teljesítmény és termelékenység adatait az elmúlt 2 és fél évben. Vizsgálataim során meghatározott forrásokra támaszkodva ismertettem a termelési folyamatok különböző részeit logisztikai úton kiszolgálva, a teljesítmény eltérő változásának kimutatását, alapanyag felhasználás mértékét, továbbá összetett logisztikai teljesítményi rendszert állítottam fel. Ezen tényezők számításba vételével rámutattam a vállalat esetleges hiányosságaira.
Leírás
Kulcsszavak
teljesítmény, logisztika, folyamattervezés
Forrás