Nyírbéltek lakosságának ismeretei, szokásai az egészségügyet illetően

Dátum
2011-05-13T05:20:01Z
Szerzők
Leveleki, Csilla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban egy olyan témát szerettem volna kidolgozni, amely kapcsolatban áll a szociális munka körébe tartozó valamely tevékenységgel, illetve napjainkban fontos szerepet tölt be az emberek életében. Ezért esett a választásom az egészségügy témakörének bemutatására. Dolgozatomban a témaválasztást követően arról írtam, hogy mit is jelent valójában az egészség fogalma, valamint arról, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy megőrizzük egészségünket. Majd próbáltam mélyebb betekintést nyerni az egészségügy különböző feladataiba, magyarországi helyzetébe, valamint az ellátórendszer működésébe. Ezt követően pedig arra tértem rá, hogy a szociális problémák megoldása az egészségügy vagy a szociális munka hatáskörébe tartozik-e illetve, hogy e két terület milyen kapcsolatban áll egymással. Szakdolgozatom végén pedig az általam végzett kutatást mutattam be, melyet lakóhelyemen, Nyírbélteken végeztem. Kutatásom során arra voltam kíváncsi, hogy településünkön kinek milyen ismeretei vannak az egészségügy bizonyos témaköreit illetően, illetve az egészségügy kapcsán milyen szokások jellemzőek Nyírbéltek lakosságára. Témavezető neve: Prof. Dr. Szabó Ildikó Szakdolgozat készítésének éve: 2011
Leírás
Kulcsszavak
egészségügy, ismeretek
Forrás