Drogprevencó a gyakorlatban

Dátum
Szerzők
Gyenes, Klaudia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozat témám drogprevenció a gyakorlatban. Dolgozatom témaválasztását az indokolta, hogy napjainkban a fiatalok sajnálatos módon egyre többször nyúlnak a droghoz, fokozatosan nő a drogfogyasztók aránya,egyre nagyobb terhet róva a családokra, társadalomra. Népegészségügyi ellenőr hallgatóként számomra nagyon fontos a megelőzés, hiszem, hogy ez az egyik leghatékonyabb mód a betegségek, a droghasználat csökkentésére. Dolgozatomban bemutatom az Európai Uniós és a Nemzeti drogstratégia irányelveit, prioritásait. Dolgozatomban bemutatom az Európai Uniós és a Nemzeti drogstratégia irányelveit, prioritásait. Mivel a probléma helyi szinten történő megfelelő kezelése a fontos, ezért bemutatom Debrecen városi stratégiáját. Összehasonlítom a 2009-ben elkészült első és a 2014-ben készült második városi drogstratégia céljait és az egyes színtereken megvalósítandó feladatokat. Bemutatok továbbá egy 2006-os és egy 2014-es kutatást, amelyek megelőzték a városi stratégia elkészítését. Dolgozatomban a két kutatás eredményeit összehasonlítom, néhány általam kiemelt szempont alapján, bemutatva a drogprobléma jelenleg is aktuális beavatkozási területeit.
Leírás
Kulcsszavak
drog, stratégia, Debreceni drogstratégia, összehasonlítás
Forrás