Logisztika és környezetvédelem kapcsolata az Alföldi Nyomda Zrt.-nél

Dátum
2012-10-25T08:26:38Z
Szerzők
Ilyés, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkámban Magyarország legrégibb, s egyben Debrecen legnagyobb nyomdájának logisztikai tevékenységét vizsgálom, abból a szempontból, hogy hogyan járul hozzá a környezet megóvásához. A nyomda konkrét bemutatása és elemzése előtt, szakdolgozatom első felében a szakirodalmi áttekintés kap fontos szerepet. A logisztika elméleti hátterének felvázolása után a környezeti menedzsmentet ismertetem, majd részletesebben kitérek a környezettudatos vállalatirányításra, valamint az ehhez kapcsolódó legfontosabb eszközökre. Továbbá összefoglalom a logisztika és a környezetvédelem kapcsolatrendszerét, mélyebben kifejtve az inverz logisztika fontosságát. Diplomamunkám második felét az Alföldi Nyomda Zrt. történetének bemutatásával kezdem, majd rátérek dolgozatom fő témájára, a vállalat logisztikai folyamatainak környezetre gyakorolt hatás vizsgálatára. Az elemzés során végig veszem a nyomda logisztika területeit, úgy, mint a beszerzési, termelési, elosztási- és hulladékkezelési logisztikát, s azok környezeti jelentőségeiket. Dolgozatom végén javaslatot teszek arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne az Alföldi Nyomda a következő év Zöld Nyomdája.
Leírás
Kulcsszavak
logisztika, környezetvédelem
Forrás