Az apai mentalizációs képesség és befolyásoló tényezői

Dátum
Szerzők
Orbán, Balázs
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban arra keresem a választ, hogy milyen tényezők befolyásolják az apák gyermekükre irányuló mentalizációjának hatékonyságát. Megvizsgálom, hogy a kötődés, a gyermek temperamentuma, a gondozásban való részvétel és a szülők közti intimitás hogyan alakítják az édesapa azon képességét, mellyel gyermeke gondolatait, érzelmeit és szándékait kívánja feltárni. Dolgozatom elkészítése során a vonatkozó szakirodalom széleskörű áttekintésével alapoztam meg az elméleti kereteket, majd statisztikai próbák segítségével kerestem alátámasztást hipotéziseimnek. Vizsgálati eredményeim alapján érdemesnek tartom a kutatás kiterjesztését és megismétlését.
Leírás
Kulcsszavak
mentalizáció, kötődés, felnőtt kötődés, apaság, apa-gyerek kapcsolat
Forrás