Újonnan szabályozott kereskedelmi szerződések az új Ptk-ban

Dátum
Szerzők
Verdes, Zsuzsanna Magdolna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk, a 2013. évi V. törvény egyes szerződésekre vonatkozó szabályai számos változást hoztak. A Ptk. új szerződésként többek között a jogbérleti (franchise) szerződést, a faktoring szerződést és a pénzügyi lízingszerződést szabályozza. Dolgozatomban a szerződések fogalmi meghatározásán túl áttekintem főbb jellemzőiket, típusaikat, valamint a felek jogait és kötelezettségeit az új szabályozás alapján. A bírói jogalkalmazás vizsgálata során igyekszem feltárni az egyes szerződésekhez kapcsolódó eseti döntéseket, ítéleteket, mely a gyakorlatban érvényesülő szempontokat tükrözik.
Leírás
Kulcsszavak
franchise, lízing, faktoring
Forrás