A 2008-as globális gazdasági válság

Dátum
2010-04-09T07:20:53Z
Szerzők
Szabó, Tünde
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája, mint azt a cím is mutatja, a 2008-as hitelválságot dolgozza fel.A dolgozatom első felében ismertettem a pénzügyi válság fogalmát, majd felvázoltam, milyen párhuzamok lehetnek a korábbi válságokkal. A 2008-as hitelválság előzményeit, kialakulásának lehetséges okait fejtegettem, megvizsgáltam, milyen összetett eseménysorozat vezetett el az úgynevezett „credit crunch”-ig.A következő részben kifejtettem az ingatlanpiaci buborék kialakulását, a subprime hitelezés folyamatát, az értékpapírosítást, valamint a változó kamatozású jelzáloghitelezés gyakorlatát. Ezt követően a teljesség igénye nélkül felvázoltam a válság lefolyását, majd arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a globalizációval összefüggésben miért nőhetett a pénzügyi válság gazdasági válsággá, illetve hogyan és miért terjedt olyan gyorsan,és ilyen mértékben szerte a világban. Bebizonyosodott, hogy a globalizáció új lehetőségeket, potenciális előnyöket is jelenthet a kereskedelem, a nemzetközi tőkeáramlás, nemzetközi termelés valamint az országok közötti gazdasági együttműködés terén. Ugyanakkor jelentős kockázatokkal és potenciális hátrányokkal társul. Így tehát a globális gazdasági válságból csak egyetértésben és közös összefogással lehetséges a kilábalás.
Leírás
Kulcsszavak
válság, pénzügy
Forrás