Mikael Agricola és az Abckiria

Dátum
Szerzők
Baksa, Máté
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban Mikael Agricola finn lutheránus püspök fordításaival foglalkozom.
Leírás
Kulcsszavak
Mikael Agricola, finn nyelvtörténet, 16. század, Finnország, Reformáció
Forrás