A jogászok, mint értelmiségiek

Dátum
Szerzők
Kemecsei, Gabriella
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat az elmúlt évtizedekben (is) sokat változott értelmiség megítélését, megváltozott társadalmi helyzetét, funkciót mutatja az értelmiség egy speciális csoportján a jogászságon keresztül. Az értelmiségen belül a jogászság azért speciális csoport, mivel hivatásánál, társadalmi funkcióinál fogva a legközvetlenebbül kapcsolódik egy adott társadalmi-gazdasági rend hatalmi intézményeinek működéséhez.
Leírás
Kulcsszavak
értelmiség
Forrás